Trainingsacteur René

Ik streef naar een kalme en veilige leeromgeving voor de cursisten. Dit is de kern van mijn rol als trainingsacteur. Ik help mensen bij het aanleren van nieuw gedrag door situaties na te bootsen die zich kunnen voordoen in het dagelijks leven. Op deze manier kunnen we oefenen met nieuwe sociale vaardigheden, zodat cursisten leren hoe ze moeten handelen in geval van echte agressie. Hoewel dit een serieuze aangelegenheid is, zijn mijn trainingen vooral leuk, gevarieerd en uiterst leerzaam!

Ik heb geleerd om verschillende gesprekstechnieken toe te passen in mijn trainingen, zoals:

  • Het DISC-model: Dit model, dat staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus, biedt inzicht in het gedrag van mensen, zowel verbaal als non-verbaal, en hoe ze overkomen in communicatie.
  • Het communicatiemodel Roos van Leary: Dit model helpt bij het herkennen van de impact en voorkeur van bepaald gedrag van anderen, evenals de onderlinge verbanden.
  • De ABCD-ladder: Dit model toont verschillende vormen van agressie en de emoties en gedragingen die ermee gepaard gaan.
  • Het 4G-model: Dit model legt de relatie tussen Gedrag, Gevoel, Gevolg en het Gewenste resultaat.
  • Helicopterview: Het vermogen en inzicht om op afstand en op een overkoepelende manier naar bepaalde zaken te kijken.
  • Het geven van feedback.

Door gebruik te maken van deze methoden kan ik effectieve trainingen bieden die cursisten helpen om zich te ontwikkelen. Het geven van waardevolle feedback maakt ook deel uit van mijn aanpak.

Trainingsacteur René
Kom in contact
Scan de code