Stopagressie.nl

Welkom bij StopAgressie.nl

Bij StopAgressie.nl geloven we in het belang van de-escalatie als middel om conflictsituaties op een effectieve manier te kunnen hanteren. Onze de-escalatie trainingen bieden deelnemers waardevolle vaardigheden en technieken om situaties te kalmeren en escalatie te voorkomen. Als onderdeel van onze trainingen maken we gebruik van Trainingsacteurs, waardoor deelnemers realistische scenario’s kunnen ervaren en oefenen. Bij StopAgressie.nl staat veiligheid altijd centraal. We streven ernaar een veilige omgeving te creëren waar deelnemers kunnen leren en groeien. Ontdek hoe onze trainingen kunnen bijdragen aan het vergroten van uw de-escalatievaardigheden en het bevorderen van een veilige omgeving voor iedereen.

Neem nu contact op

Trainingen die wij geven

Trainingen

De-escalerend Handelen

De-escalerend Handelen

Deze training is geschikt voor alle zorgorganisaties die te maken kunnen krijgen met agressief gedrag. De training vergroot de zelfverzekerdheid van jouw medewerkers en team bij het omgaan met agressie en emoties van anderen.

Pesten doen we niet!

Dit programma is specifiek ontworpen om bedrijven en onderwijsinstellingen te helpen bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag op de werkvloer en in de klas.

Handelingen bij fysieke agressie

Handelingen bij fysieke agressie

Weten wat je kunt en in staat zijn jezelf en anderen te beschermen. Iemand op afstand houden of gepast leren ingrijpen

Leren effectief te communiceren.

Leren effectief te communiceren.

Effectieve communicatie begint bij jezelf, ook op je werk. Aan je mondelinge vaardigheden en gesprekstechnieken schaven, heeft dan ook direct nut. In deze communicatie training leer je hoe je meer uit je gesprekken haalt. Je wordt je bewust van hoe je overkomt op anderen.

Naast de onderstaande trainingen bieden wij ook op maat gemaakte (agressie)trainingen aan.

Neem nu contact op

Wie wij zijn

Trainingsacteurs